Navigácia

Navigácia

 • Miesto konania OT EČ MS!!!

  Žiaci, ktorí sa zúčastňujú opravného termínu EČ MS, sú povinní dostaviť sa na príslušnú školu v uvedený termín do 9:15!

 • Dôležitý oznam - OPRAVNÝ termín MS

  3. september 2015 - OT MS SJL

  4. september 2015 - OT MS ANJ

  Všetky pokyny nájdete na http://www.nucem.sk/sk/maturita čítajte pozorne:

 • 13. 8. 2015

  Aktualizovali sme modul Stravovanie v ŠJ

 • Oznam

  OznamÚradné hodiny na sekretariáte SZŠ Trnava v mesiaci

   júl 2015 a august 2015:

  utorok           10,00 – 12,00 hod.

  štvrtok          10,00 – 12,00 hod.

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax