Navigácia

Navigácia

NEPREHLIADNITE

 • Oznam

  Dňa 23.9.2014 o 16,00 hod. sa uskutočnia triedne schôdze ZRPŠ.

  V zborovni školy sa o 15,00 hod. uskutoční zasadnutie výboru ZRPŠ.

 • OZNÁMENIE ŠI

  Pri nástupe do školského internátu je potrebné predložiť:

  1. Rozhodnutie o prijatí

  2. Prehlásenie vášho ošetrujúceho lekára, že ste spôsobilý /á/  bývať v školskom internáte.

  Fotografiu   4x4  -   2 ks

  Igelitový obrus

   Výška príspevku za ubytovanie  je  35 €  mesačne. Platba sa realizuje trvalým príkazom, 

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax