Navigácia

Navigácia

Priznania farmaceutov

NEPREHLIADNITE

 • šk. rok 2014/2015

  ROZVRH NA STREDU 3.9.2014:

  streda_0309(1).docx

   

 • Školský internát

  Prosím všetkých ubytovaných v ŠI, aby platby ubytovné a stravné za mesiac september uhradili najneskôr 25. 8. 2014 trvalým príkazom alebo cez inernetbanking na čísla účtov uvedených v oznámení, ktoré dostali spolu s rozhodnutím. M. Surmajová -vedúca ŠI

 • Oznam pre novoprijatých žiakov

  Rozdelenie novoprijatých žiakov pre šk. rok 2014/15 do jednotlivých tried je zatiaľ len orientačné. Zoznamy budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať, v závislosti od toho, ktorí žiaci v skutočnosti nastúpia na štúdium. Definitívne usporiadanie žiakov v triedach bude preto zrejmé až prvý septembrový týždeň.

  PS: V zozname tried na webstránke školy sa z tohto dôvodu nezobrazujú ani katalógové čísla žiakov.

 • OZNÁMENIE ŠI

  Pri nástupe do školského internátu je potrebné predložiť:

  1. Rozhodnutie o prijatí

  2. Prehlásenie vášho ošetrujúceho lekára, že ste spôsobilý /á/  bývať v školskom internáte.

  Fotografiu   4x4  -   2 ks

  Igelitový obrus

   Výška príspevku za ubytovanie  je  35 €  mesačne. Platba sa realizuje trvalým príkazom, 

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax