Navigácia

Navigácia

HĽADÁME

 

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Daxnerova 6, 917 92 Trnava prijme do pracovného pomeru učiteľa strednej školy s aprobáciou pre predmety fyzika a chémia s nástupom od 01.09.2016, prípadne podľa dohody.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky :

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo akademických

   predmetov fyzika a chémia

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

- ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

- doklady o vzdelaní - diplom a vysvedčenie o štátnej skúške

- žiadosť o prijatie

- profesijný životopis

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa

  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov

V prípade záujmu zašlite požadované doklady na adresu školy resp. na e-mailovú adresu szstt@zupa-tt.sk do 30.05.2016.

 

 

 • Máte radi angličtinu? Ak áno, tak tento článok vás bude určite zaujímať. Ani sme si neuvedomili, ako rýchle plynie čas a z vedomostnej súťaže Battle sa stáva pekná tradícia. V piatok 15. apríla, prebehol už jej tretí ročník. V súťaži sa stretli žiaci všetkých odborov štvorročného štúdia SZŠ, ktorí si súťaživou formou porovnali nadobudnuté vedomosti z ANJ, čo zároveň viedlo k zlepšeniu komunikatívnych schopností a rozšíreniu poznatkov o tomto, pre nás cudzom jazyku. Všetci by sme ho chceli ovládať ako svoj rodný jazyk, k čomu nám môže pomôcť aj táto súťaž.

 • V dňoch 14. – 16. apríla 2016 sa žiaci II. D triedy spolu s PhDr. J. Štefánikovou a PhDr. I. Hoštákovou zúčastnili exkurzie v najväčšom zdravotníckom zariadení v ČR, vo FN Motol v Prahe. Zariadenie poskytuje základnú, špecializovanú a vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť.

  V úvodnej prezentácii žiaci mali možnosť získať informácie týkajúce sa zariadenia, možnosti práce, ubytovania a finančných benefitov.

 • Hopla! Ľudské práva nie sú len suchopárne vety!

  Od 6. do 8. apríla som bola v Modre – Harmónii. Konalo sa tam celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv.

 • Muzikál BOYBAND hrá Nová scéna v Bratislave úspešne už niekoľko rokov. Je plný humoru, piesní a chytľavých melódií a herecké obsadenie je pre zväčša dievčenské publikum zo „zdravotky“ tiež ideálne. Témou je príbeh chlapčenskej kapely, ktorú tvoria skutoční fešáci. Nejedna žiačka sa v stredu po predstavení zamilovala... Niektorá do Puskailera, ďalšia do Plevčíka, inej sa možno zapáčil Madej.

 • Dňa 6. apríla 2016 sa konala v SZŠ v Banskej Bystrici štvrtá celoslovenská konferencia žiakov odboru zdravotnícky asistent na tému Reprodukčné zdravie ženy. Žiaci zo SZŠ prezentovali svoje príspevky k uvedenej problematike na vysokej odbornej úrovni.

  Z našej školy sa konferencie zúčastnili žiačky IV. A triedy Michaela Nízka a Linda Galčeková s témou Klimaktérium, ktorú spracovali pod odborným vedením PhDr. Jany Štefánikovej. Zo 16 súťažiacich obsadili krásne 3. miesto. Z tohto úspechu sa veľmi tešíme.

 • 5.4.2016 sa v športovej hale uskutočnil Maratón aerobic v rámci Dňa narcisov . Naše dievčatá svojou účasťou podporili Ligu proti rakovine a úspešne. Nielenže si zlepšili  kondíciu , v tombole vyhrali užitočné ceny, Ivana Krošláková a Barbora Strečanská boli ocenené vstupenkami do aerobicového štúdia. Menované inform ...
 • 1. 4. 2016 sa uskutočnili Školské majstrovstvá okresu stredných škôl dievčat v hádzanej.Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá z Trnava, medzi nimi i družstvo z našej SZŠ.
  Dievčatá bojovali o dušu, čo sa aj oplatilo, lebo obsadili 2. miesto. Nad ich sily boli iba dievčatá zo športového gympla, s ktor ...

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax