Navigácia

Navigácia

 • DOD č. 2

  Stredná zdravotnícka škola v Trnave pozýva záujemcov o štúdium i širokú verejnosť na
  Deň otvorených dverí č. 2, ktorý sa uskutoční dňa 9. decembra 2015 
  od 10:00 – 14:00 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • CENA ANDREJA CHUDOBU

  Súťaž CACH je celoštátna literárna súťaž s niekoľkoročnou tradíciou. Aj v tomto ročníku sa 16. novembra 2015 v Pukanci medzi ocenenými stretli víťazi zo všetkých kútov Slovenska. Žiaci základných i stredných škôl sem merali cestu z Nitry, Levíc, Michaloviec,Trnavy, Topoľčian, Žiliny, Novej Bane a Krupiny.Tentokrát sa ho zúčastnila aj naša žiačka – Ema Šlesarová z II. C. Súťažilo sa v troch kategóriách – základné školy, stredné školy a gymnáziá a dospelí. V poézii a próze. Organizátorom súťaže je Základná škola v Pukanci. Andrej Chudoba bol prozaik a básnik, dlhoročný učiteľ v tejto základnej škole. Tento ročník bol však prvým, ktorý sa konal bez neho, pretože v januári zomrel. Ku každej kategórii povedala zopár slov porota. Poradili začínajúcim spisovateľom, čo skúsiť, čomu sa vyhnúť. Napríklad účastníkom odporučila, aby  písali o niečom, čo poznajú a nesnažili sa kopírovať zahraničných autorov a ich práce.

 • Rýchlo a správne = úspešne

  12.11.2015 – Po úspešnom víťazstve v krajskom kole súťaže „Kraj, ktorý je mojím domovom" sme si boli prevziať ocenenie v Zrkadlovej sieni Trnavského divadla Jána Palárika.
  „Sedíte tu tí najlepší z najlepších a ste vzormi pre vašich spolužiakov. Ocenenie by malo byť motiváciou do budúcnosti, aby ste nezaspali na vavrínoch a pokračovali vo svojom úsilí. Vy to možno cítite iba ako svoju záľubu, ale zrejme si neuvedomujete, že reprezentujete nielen seba samého, ale aj svoju školu, mesto a kraj," takto sa nám prihovoril podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal. Celkovo si prevzalo ocenenie 44 jednotlivcov a tri kolektívy (teda aj ten náš). Po prevzatí cien nasledovala malá recepcia.

 • Exkurzia Osvienčim – Vielička - Krakov

  Každé dva roky, už tradične, spoznávajú žiaci našej školy miesta v susednom Poľsku: mesto Krakov, soľné bane vo Vieličke a taktiež koncentračný tábor v Osvienčime. V školskom roku 2015/2016 sa nám znovu podarilo exkurziu zrealizovať, avšak len v spojení so Súkromným konzervatóriom Dušana Nebylu v Trnave, ktorého žiaci doplnili potrebný počet účastníkov.

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax