Navigácia

Navigácia

 • Školské kolo ONEJ

  Dňa 8. 12. 2014 sa uskutočnilo na našej Strednej zdravotníckej škole v Trnave školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo v priestoroch jazykovej učebne.Olympiády sa zúčastnili žiačky Janka Kuchťáková, Lucia Reptová z triedy III.C a Andrea Šuriaková, Kristína Talajková z triedy IV.C.

  Školské kolo pripravili a zároveň aj porotcami boli vyučujúci nemeckého jazyka:

 • Rozdávame radosť

  V piatok na svätého Mikuláša sme s triednou profesorkou Martinou Tomašovičovou v rámci krúžku „Voľný čas zmysluplne“ zorganizovali pre detičky z detského domova v Trnave Mikulášske posedenie. Zabezpečili sme si kostýmy Mikuláša, dvoch anjelikov a veselého škriatka. Pre detičky sme pripravili balíčky s ovocím, džúsom, malou sladkosťou a veľké mikulášske vrece sme naplnili kopou rôznych hračiek. Napiekli sme aj výborné koláčiky, ktoré veľmi chutili. Detičky nás prijali s úprimnou radosťou, spolu sme si zaspievali a príjemne sa všetci zabavili. Na rozlúčku nás detičky vyobjímali a prisľúbili sme im, že ich Mikuláš navštívi opäť o rok. Pre nás, žiakov II. B triedy, to bol veľmi pekný zážitok, ktorý v našich srdiečkach zanechal príjemné pocity.

 • Oznam školského internátu

      Oznam pre rodičov 

  Ubytovné za  01/2015 a 02/2015 vo výške 70,00 € ( 35x2) treba uhradiť  až v januári 2015 a to v termíne do 25.01.2015.

  Rodičia, ktorí uhrádzajú príspevok za ubytovanie formou trvalého príkazu sa tento oznam netýka!

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax