Navigácia

Expert GS 2021/2022

Navigácia

DOPLŇUJÚCA SKÚŠKA

Termíny konania doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania na rok 2022

(Terminy_doplnujucej_skusky_2022.pdf)

Oznam o realizácii doplňujúcej skúšky

Doplňujúca skúška pre zdravotnícke povolania zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, praktická sestra - asistent, diplomovaná všeobecná sestra (vyššie odborné vzdelanie) a masér sa bude realizovať v nasledovných termínoch:

11. 10. 2022 zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant

12. 10. 2022 zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant

13. 10. 2022 zdravotnícke povolanie praktická sestra - asistent

13. 10. 2022 diplomovaná všeobecná sestra

14. 10. 2022 zdravotnícke povolanie masér

Odporucana_literatura_-_zdravotnicky_laborant.pdf

Odporucana_literatura_-_DVS.pdf

Odporucana_literatura_-_PS-asistent.pdf

Odporucana_literatura_-_Maser.pdf

Odporucana_literatura_-_FL.pdf

 

Erasmus+ prihlášky

Prihláška Erasmus+KA1 

vo formáte .doc Prihlaska_KA1_Erasmus.docx

vo formáte .pdf Prihlaska_KA1_Erasmus.pdf

Vo výberovom procese sa zohľadňuje niekoľko kritérií:

·         záujem o stáž,

·        dosiahnuté študijné výsledky v praktickom vyučovaní,

·         odborná spôsobilosť,

·         celkový prospech,

a iné

Kritéria výberového procesu Kriteria VP

Aktuálne granty (11/2021) Aktualne_granty.docx

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 1. Žiadosť o oslobodenie od TSV:
  vo formáte pdf - Oslobodenie-TSV-ziadost-rodic.pdf
 2. Odporúčanie lekár

         vo formáte pdfOslobodenie-TSV-lekar.pdf

3. Prihláška na stravovanie

vo formáte pdf - prihlaska-stravovanie-2022.pdf

4. Žiadosť prijatie do ŠI

vo formáte pdf - SI-ziadost-prijatie.pdf

 • Nedostatočne obsadené učebné a študijné odbory
  Informácie k benefitom v NOO pre rodičov a žiakov 1. ročníka škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

  Žiadosť o štipendium dostanú žiaci vytlačenú 05. 09. 2022 od triedneho učiteľa.

  Info_-_nedostatocne_obsadene_ucebne_a_studijne_odbory_-_rodicia_a_ziaci.pdf

  Nedostatocne_obsadene_studijne_a_ucebne_odbory_29062022.pdf

  Ziadost_o_stipendium_-_nedostatocne_obsadene_ucebne_a_studijne_odbory.pdf

 • Riaditeľka SZŠ v Trnave rozhodla v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 4. júna 2022, že sa uskutoční 2. termín prijímacieho konania v študijnom odbore: 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut a v učebnom odbore: 5371 H sanitár.

  Termín prijímacej skúšky pre študijný odbor 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut a pre učebný odbor 5371 H sanitár je 23. augusta 2022 o 8:00 hod. Termín podania prihlášok pre 2. termín prijímacieho konania je do 31. júla 2022.

 • 1. 7. 2022

  Aktualizovali sme modul 1. ročník DofE

 • Stredná zdravotnícka škola v Trnave zverejňuje výsledky I. kola prijímacieho konania do študijných odborov 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut, 5356 N zdravotnícky asistent a učebného odboru 5371 H sanitár na školský rok 2022/2023.

  Diplomovany_fyzioterapeut_I_kolo.pdf

  5356_N_zdravotnicky_asistent_I_kolo_konecne_vysledky.pdf

  Sanitar_I_kolo.pdf


 • 29. 6. 2022

  Aktualizovali sme modul Erasmus+ 2021-2022

 • V priebehu mesiacov máj - jún 2022 sme prvýkrát zapojili 14 žiakov z I. C a 1 žiačku z III. C do EKOLYMPÁDY. Sára Haslová z I. C v celoslovenkej konkurencii získala 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  A. Bajerová

 • 24. 6. 2022

  Aktualizovali sme modul 1. ročník DofE

 • Brány Divadla Jána Palárika v Trnave privítali 15. júna 2022 žiakov celého prvého ročníka, ktorým divadelné predstavenie prinieslo emocionálne učenie v podobe autentického zážitku ľudských príbehov. Dávalo im možnosť stotožniť sa s postavou, vnímať jej dilemy, problémy i emócie.

  Hra sa odohráva v kuchyni talianskeho bytu, kde svojho syna Diega, mladého, inteligentného študenta, zavrela jeho matka Anna, aby ho vyliečila. Matka sa uchyľuje k domácemu väzeniu svojho syna, aby ho vyliečila z „rozmaru“ byť gay. Príbeh dvoch milujúcich sa bytostí, ktorým sa v priebehu jednej zlomovej sekundy teplého večera navždy zmení život. Hra odhaľuje limity rodičov prijať inakosť svojho dieťaťa a nechať ho žiť život, po akom túži. Hra nie je len o homosexualite, ale celkovo o neschopnosti prekonať zažité konvencie a predsudky.

 • Žiaci tretích ročníkov, odborov praktická sestra, masér a farmaceutický laborant, sa zúčastnili na Dňoch zdravia mesta Trnava. Organizátorom podujatia bolo mesto Trnava v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave a svojimi aktivitami prispela aj Stredná zdravotnícka škola. Obyvateľom Trnavy a blízkeho okolia ponúkli aktivity zamerané na zdravý životný štýl, preventívne merania, poradenstvo v otázkach zdravia. Súčasťou boli aj praktické ukážky výkonov.

  Naši žiaci prezentovali svoje zručnosti a schopnosti na stanovištiach na Hlavnej ulici a na Trhovej ulici. Praktické sestry merali tlak krvi, hodnotu telesného tuku a BMI okoloidúcim návštevníkom mesta. Celkovo zmerali tlak krvi 359 ľuďom. Zároveň poskytovali rady v starostlivosti o detské zúbky i zubnú protézu. Okrem uvedených aktivít žiaci poskytovali poradenstvo v otázkach zdravia. Odpovedali na otázky ohľadom nameranej hodnoty tlaku, čo znamená u niekoho vyšší resp. nižší tlak, čo je potrebné zmeniť vo svojej životospráve, akým problémom možno predísť vďaka pravidelnej starostlivosti o chrup a svoje zdravie. Všetci malí detskí návštevníci boli odmenení omaľovánkami, letáčikmi a diplomami.

 • Dňa 10.6.2022 sa konal 14.ročník vedomostno- športovej súťaže stredných zdravotníckych škôl v prvej pomoci. Súťaž PP- Zdravotník v akcii prebiehala v rekreačnom areáli Delňa v Prešové. Aj naše 4 študentky z II.A a II.B triedy- Juliana Naďová, Simona Paulová, Natália Raffesbergová, Tamara Teliciaková sa tejto akcie zúčastnili. Prešli počas nej 6 stanovíšť- vedomostný test, rôzne modelové situácie, streľba zo vzduchovky, prekonávanie prekážok....Nadobudli počas súťaže veľa nových skúseností. A zážitky z tejto cesty im nikto nevezme.

Kontakt

Meno školy: STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Email školy: szstt@zupa-tt.sk
Telefón: +421 33 5914133 - spojovateľka
+421 33 5914140 - fax
Adresa školy: Daxnerova 6
TRNAVA
917 92
Slovakia
IČO: 00607371
DIČ: 2021191029
riaditeľka školy: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH
+421 33 5914145
hrasnova.katarina@zupa-tt.sk
štatutárna zástupkyňa RŠ: PhDr. Katarína Priputenová
+421 33 5914163
priputenova.katarina@zupa-tt.sk
zástupca RŠ: Mgr. Juraj Takáč
+421 33 5914162
takac.juraj@zupa-tt.sk
zástupkyňa RŠ: Mgr. Eva Hašková
+421 33 5914165
haskova.eva@zupa-tt.sk
sekretariát školy: +421 33 5914161
skodova.alexandra@zupa-tt.sk
jurovata.viera@zupa-tt.sk
Email na správcu obsahu: fazdravotkaTT@gmail.com

Mapa

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax