Navigácia

Navigácia

Ponuka pracovného miesta

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava príjme do zamestnania upratovačku školského internátu s nástupom ihneď. Záujemkyne nech sa hlásia na tel. čísle: 033/5914142.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 1. Žiadosť o oslobodenie od TSV:
  vo formáte pdf - Oslobodenie.pdf

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOČNÉ SVIATKY!

 • Využite možnosť objednávania stravy v našej školskej jedálni prostredníctvom internetu. Návod AKO nájdete v podstránke Stravovanie v ŠJ a v pravom menu webstránky sa viete prihlásiť do stravovacieho systému.

  Ak už máte prihlasovacie údaje (od vedúcej ŠJ) do stravovacieho systému, môžte si aktuálne vyskúšať odhlášku stravy z piatka 22.12.2017.

 • ŽIACI A ZAMESTNANCI, KTORÍ SA CHCETE ODHLÁSIŤ Z OBEDA DŇA 22.12.2017 (výchovný koncert), UROBTE TAK DO 20.12.2017 DO 13.30 HOD.

  Martina Bajzová

  vedúca ŠJ

 • V zasnežené mikulášske ráno, dňa 6. 12. 2017, sme sa my – štvrtáci spolu so svojimi vyučujúcimi slovenského jazyka vybrali na predstavenie PUNK ROCK do divadla Nová scéna. Predstavenie vzniklo v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Ministerstvom školstva SR, a preto po skončení predstavenia nasledovala diskusia so psychológom, na ktorej bol prítomný samotný režisér, s ktorým sme sa mohli podeliť o naše myšlienky.

  Niektorí navštívili toto divadlo prvýkrát, pre iných to nebolo žiadne neznáme prostredie, avšak všetci sme nasávali atmosféru tohto krásneho interiéru veľkými dúškami.

 • 7. 12. 2017

  Aktualizovali sme modul Erasmu+ 2

 • V novembri opäť navštívila naša „zúbková hliadka“ deti v MŠ na Spartakovskej ulici v Trnave. Tentokrát sa rozrástla o žiakov z III.A triedy, ktorým odovzdávali svoje doterajšie skúsenosti žiačky zo IV.B triedy Csőlleová a Lachatová.

  Pripomenuli sme deťom dôležitosť ústnej hygieny už v rannom detstve. Zdôraznili sme, že nedostatočným čistením zúbkov, nevhodnou stravou a konzumáciou sladkostí sú zodpovedné za návštevu škaredého Zubožrúta. Formou prezentácie, rozprávky a edukačného videa sme sa snažili o prirodzený záujem detí pravidelne vykonávať dentálnu hygienu. Predškolákov sme oboznámili s novinkami vhodnými pre ich vek – s používaním medzizubných kefiek, dentálnej nite a detskej ústnej vody. Modely chrupu pri inštruktáži deti veľmi zaujali a formou hry sa aktívne zapojili do nácviku správnych techník čistenia chrupu.

 • Štvrtok 30. november 2017 sa niesol v duchu medzinárodnej súťaže Best in English. Podobne ako dva predchádzajúce roky, aj tento rok sa súťaže zúčastnilo 26 nadšencov, ktorí si mohli porovnať svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka so študentmi iných krajín sveta – Mexika, Estónska, Nemecka, Talianska, Švédska, Portugalska, Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Belgicka a mnoho ďalších.

  Súťaž prebiehala online od 9. hodiny do cca 10. hodiny nášho času a trvala 60 min. V rámci súťaže sa študenti testovali z 3 jazykových zručností – posluch s porozumením, čítanie s porozumením a gramatiky. Test bol stavaný pre úrovne od B1 do C1, takže vzhľadom k skutočnosti, že naši študenti boli prevažne B1 úroveň, dosiahli výnimočné výsledky.

 • Výsledky školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sú nasledovné:

  1. miesto – Ema Šlesarová, IV. C
  2. miesto – Barbora Perďochová, III. A
  3. miesto – Lucia Pažitková, III. C

  Olympiáda pozostávala z písomnej časti zameranej na porozumenie a analýzu textu, z tvorby diskusného príspevku na tému Hodnoty v mojom živote a jeho prednesu.

  Odborná porota hodnotila dodržanie žánru a témy, výstižnosť, originalitu textu, jazykovú zložku, pravopis, využitie prozodických i mimojazykových vlastností reči.

 • Dňa 24. novembra sa konalo školské kolo súťaže IUVENES TRANSLATORES /MLADÍ PREKLADATELIA/, ktorá sa organizuje pod záštitou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Do súťaže sa zapojilo šesť súťažiacich: Dominika Pileková, Nikola Blahovičová, Diana Potisková, Lenka Suchárová, Tamara Slaná a Erika Blažeková. Súťažiace mali za úlohu počas dvoch hodín preložiť anglický text Sixty this year, so get those candles lit! (Téma súťažného článku sa venovala 60. výročiu EU). Na základe hodnotení učiteľov anglického jazyka, dôraz sa kládol na presnosť prekladu, jeho plynulosť, kreatívne riešenia a bezchybnosť textu, bol vyhodnotený ako najlepší preklad Tamary Slanej.

 • Prednáška riaditeľa Slovenského historického ústavu Matice slovenskej

  15. novembra 2017 navštívil našu školu významný slovenský historik, vysokoškolský pedagóg, autor viacerých oceňovaných publikácií a zároveň riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. Žiakom druhého ročníka pútavou formou priblížil jedno z najtragickejších období našich novodobých dejín – obdobie 1. svetovej vojny, ktorá významným spôsobom zasiahla do života Slovenska a Slovákov. Dlhoročným štúdiom archívnych materiálov podopretá prednáška rozšírila študentom vedomosti najmä o informácie súvisiace so zapojením Slovákov do vojny, ako aj o živote v zázemí, ktorý bol neraz ťažký a tragický. Svoju prezentáciu, ukončenú opisom udalostí vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov, ktorého storočnicu si pripomíname práve budúci rok, doplnil o množstvo menej známych faktov a „pikošiek“. Tie, zostáva veriť, zostanú našim druhákom – zdravotníckym asistentom – natrvalo zapísané v mysli ako memento doby a ľudskej nevraživosti, ktorá sa už azda nikdy nebude musieť opakovať. Záverom zaujímavého podujatia vyslovil docent Mrva nádej, že spolupráca Matice slovenskej s našou školou bude naďalej pokračovať a vyjadril presvedčenie, že sa bude na podobných prednáškach pri ďalších príležitostiach môcť zúčastniť aj v budúcnosti.

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax