Navigácia

Navigácia

Oznam

Riaditeľstvo  Strednej zdravotníckej  školy v Trnave ako uznaná  vzdelávacia  inštitúcia, Vám oznamuje termín konania doplňujúcej skúšky podľa ustanovenia §18 ods. 2 a 3 zákona č.422/2015 Z.z, o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o  zmene a doplnení niektorých predpisov pre povolanie zdravotnícky asistent, farmaceutický laborant a diplomovaná všeobecná sestra, ktorá sa bude konať v termíne 21. júna 2018 o 8.00 hod  v priestoroch SZŠ Trnava.

Ponuka pracovného miesta

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava príjme do zamestnania upratovačku školy s nástupom ihneď.

Záujemkyne nech sa hlásia na tel. čísle: 033/5914142; 5914141.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 1. Žiadosť o oslobodenie od TSV:
  vo formáte pdf - Oslobodenie.pdf
 • Úsmev ako dar je myšlienka a tradícia, o ktorej málokto vie, že ju založili šoféri BSP Mirka Nešpora v Československej televízie z odboru dopravy v Mlynskej Doline v Bratislave... A odvtedy pretrváva tradícia, ktorá každoročne oslovuje tisícky ľudí pre pomoc deťom, ktoré nemajú to šťastie vyrastať vo vlastnej rodine.

  Stredná zdravotnícka škola v Trnave sa aj tento rok zapojila do tejto zbierky „Jeden deň úsmevu“ a 16. mája 2018 vyslala 20 vybraných študentov tretích ročníkov do ulíc Trnavy, aby sa aj oni pokúsili osloviť ľudí a informovať ich o tejto zbierke. V tento deň mali obyvatelia Trnavy možnosť prispieť na dobrú vec, pomôcť deťom v detských domovoch.

 • „Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“

  /Mahátmá Gándhí/

  Od roku 2016 sa Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality a spoločnosť LETart, snaží vzdelávať študentov pre nich blízkym spôsobom. Interaktívny hudobný koncert Generácia XYZ, ktorého sme sa zúčastnili 15. 5. 2018, sa venoval naliehavej problematike intolerancie, extrémizmu a radikalizácie mládeže.

  Hlavnými hrdinami podujatia boli traja chalani, ktorí motivujú mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry. Národ, ktorý nepozná svoju históriu, opakuje závažné chyby, ktoré vedú k znepokojujúcim javom. Tými sú rasizmus, intolerancia, extrémizmus a radikalizácia časti mládeže.

 • Takýmito „kvapkami“ sú žiačky I. C triedy : Ingrid Zaťková, Martina Gajdošíková a Nina Uhríková, ktoré sa dňa 16. mája 2018 zúčastnili Krajského kola chemickej olympiády. V konkurencii gymnazistov si 19. miesto a uznanie úspešného riešiteľa vybojovala Ingrid Zaťková, k čomu jej gratulujeme.

  Mgr. Monika Sárková

 • V stredu 25. apríla sme sa zúčastnili Krajského kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci v Trenčíne. Napriek tomu, že súperi neboli amatéri a situácie neboli ľahké, sme sa umiestnili na treťom mieste. Postúpili sme do celoslovenského kola, ktoré bude v Žiline 13.6. 2018. Dúfame, že zvládneme modelové situácie a umiestnime sa čo najlepšie. Držte nám palce.

 • Starať sa o zdravie chrupu a ústnej dutiny nie je dôležité len v detskom veku, dospelosti, ale neodmysliteľne aj v „ jeseni života “. Preto sme sa rozhodli realizovať odbornú prednášku spojenú s inštruktážou o dentálnej hygiene a starostlivosti o zubné protézy u klientov v ZSS Svetlo na Františkánskej ulici v Trnave.

  Cieľom ošetrovateľstva je podporovať, udržiavať a prinavracať zdravie jedincov u všetkých vekových skupín. Zo skúseností a z dlhoročnej praxe vieme, že orálna starostlivosť u gerontov sa nevykonáva dôkladne a pravidelne, aj z dôvodu ich obmedzenej sebestačnosti. Možno našou aktivitou aspoň čiastočne zlepšíme kvalitu ich života a zabránime komplikáciám vzniknutým z nedostatočnej ústnej hygieny. A čo bolo neprehliadnuteľné, klienti sa našej prítomnosti tešili.

 • Dňa 6.4. 2018 sa naša škola zúčastnila branného súboja študentov. Reprezentoval nás tím najlepších športovcov, ktorým nechýbala bojovnosť a hlavne fyzická zdatnosť. Nebolo pochýb o tom, že fyzicky náročné disciplíny zvládnu bravúrne.

  Naša škola sa do tohto súboja zapojila po prvýkrát. Akciu organizovali Ozbrojené sily SR pod záštitou Ministerstva obrany SR a konala sa v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Lomonosova v Trnave. Cieľom akcie bola podpora vlastenectva a budovanie branného povedomia medzi mladými ľuďmi.

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax