Navigácia

Navigácia

Oznam

Riaditeľstvo  Strednej zdravotníckej  školy v Trnave ako uznaná  vzdelávacia  inštitúcia, Vám oznamuje termín konania doplňujúcej skúšky podľa ustanovenia §18 ods. 2 a 3 zákona č.422/2015 Z.z, o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o  zmene a doplnení niektorých predpisov pre povolanie zdravotnícky asistent a farmaceutický laborant, ktorá sa bude konať v termíne 7. a 8. novembra 2017 o 8.00 hod  v priestoroch SZŠ Trnava.

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava príjme do zamestnania s nástupom ihneď  vyučenú zmenovú kuchárku do školskej jedálne. Záujemcovia nech sa informujú u vedúcej ŠJ na t. č. 033/5914133.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 1. Žiadosť o oslobodenie od TSV:
  vo formáte pdf - Oslobodenie.pdf
 •        Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života. Mesiac október je už tradične mesiacom, v ktorom sa väčšina z nás snaží prejaviť pozornosť k našim starým rodičom, dáva im najavo svoju náklonnosť a lásku. Úcta k starším by však mala byť hlavne úprimná, spontánna a nenásilná. A predovšetkým by mala byť nielen v  októbri. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším.  

   Aj my žiačky IV. A a I. D triedy sme sa spolu s triednou učiteľkou Martinou Tomašovičovou rozhodli v tomto mesiaci pozdraviť a potešiť seniorov. Pripravili a nacvičili sme kultúrny program, ktorým sme v piatok 20. 10. 2017 spríjemnili popoludnie klientom Domova sociálnych služieb na Františkánskej ulici v Trnave. Klienti zariadenia nás prijali s radosťou a spolu s nami si aj veselo zaspievali. Atmosféru podujatia spríjemnilo posedenie pri koláčikoch a kávičke, počas ktorého si dôchodcovia zaspomínali na svoje mladé časy a na oplátku zaspievali zopár piesní nám. Keďže niektorí klienti sú ťažko imobilní a pripútaní na lôžko, zaspievali sme im na ich izbách. Na záver podujatia sa nám pani riaditeľka DSS Svetlo Ing. Viktória Okšová aj triednej učiteľke poďakovala za podujatie a krátkym príhovorom so želaním ďalšej spolupráce, ktorá trvá už piaty rok sa s nami rozlúčila. Z podujatia sme si odniesli veľa pozitívnych zážitkov a veselé, v dobrej nálade, s pocitom, že sme urobili dobrú vec sme odchádzali domov.

 • Priamy dotyk s knihou, v priestoroch dýchajúcich hlbokými myšlienkami, ale i snovosťou, fantáziou, emóciami, je pre žiakov motiváciou pre vypestovanie lásky ku knihe, múdrosti i tajomstvám v nej ukrytých.

  I preto sa všetky triedy prvého ročníka v septembrových a októbrových dňoch zúčastnili odbornej prednášky – Práca s informáciami v priestoroch odbornej učebne Krajskej knižnice J. Fándlyho v Trnave.

  Návšteva knižnice bola príležitosťou, kedy si žiaci prezreli jednotlivé oddelenia knižnice, spoznali systém triedenia, uchovávania a poskytovania knižného fondu, zoznámili sa s podmienkami výpožičných služieb, ale zároveň knižnica rozšírila svoju členskú základňu o nových členov – našich žiakov.

 • V podstránke Maturita si skontrolujte, či máte zobrazené maturitné predmety, na ktoré ste sa prihlásili. Vaše maturitné predmety si pozrite aj v EŽK po prihlásení.

  admin Jana Tóthová

 • Novela Ťapákovci B. S. Timravy – majstra vo vykreslení prázdneho života slovenskej rodiny žijúcej na začiatku 20. storočia sa stala inšpiráciou pre divadelné spracovanie na doskách trnavského divadla.

  22. 09. i žiaci 2. ročníka na krátku chvíľu boli súčasťou izbičky, v ktorej spokojne žila rodina Ťapákovcov. Čo na tom, že sa tlačili, lipli na starom a novoty ich nezaujímali. Nás však šokoval ich bezduchý život, priam sa nám nedalo dýchať v zatuchnutom vzduchu izbičky. Nám, „zdravoťákom“, bolo jasné, že nedodržiavanie hygienických zásad je príčinou chorôb ich malých detí. Alkohol ich potúžil a myslieť nebolo potrebné.

 • 12. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • Nový školský rok 2017/2018 sa v našej škole začal naozaj veľmi slávnostne. Otvorenia školského roka sa zúčastnili významní hostia – predseda TTSK Tibor Mikuš, podpredseda TTSK Augustín Hambálek a riaditeľka odboru školstva a telesnej kultúry Ing. Iveta Belányiová.

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax