Navigácia

DOD č. 3

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí č. 3, ktorý sa uskutoční

21. februára 2019.

V čase od 10:00 do 14:00 vám zodpovieme na vaše otázky o možnostiach štúdia na našej škole, príďte si pozrieť priestory, ktorými škola disponuje.

Navigácia

Ponuka pracovného miesta

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava príjme do zamestnania:

-          vyučenú zmenovú kuchárku,

-          pomocnú kuchárku.

Záujemcovia nech sa informujú u vedúcej ŠJ na t. č. 033/5914117, prípadne na t. č. 033/5914141

1.10.2018

Ponuka pracovného miesta

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava príjme do zamestnania upratovačku školy s nástupom ihneď.

Záujemkyne nech sa hlásia na tel. čísle: 033/5914142; 5914141.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 1. Žiadosť o oslobodenie od TSV:
  vo formáte pdf - Oslobodenie.pdf
 • Pravú lásku hľadali ľudia vždy a nebolo to inak ani v škrobenom Anglicku na začiatku 19. storočia. Presvedčiť sa o tom mohli 15. januára 2019 žiaci III. A, III. B a II. G, ktorí si na javisku Divadla Nová scéna pozreli inscenáciu Rozum a cit, prinášajúcu známy príbeh Jane Austenovej o hľadaní šťastia a pravej lásky dvoch sestier - rozumnej Elinor a citlivej Marianne. Po smrti otca strácajú hlavné hrdinky spolu s ich matkou majetok aj postavenie a z neľahkej situácie by ich mohol vytrhnúť iba sobáš. Do rozumnej Elinor sa zahľadí láskavý Edward, no jeho matka vzťahu nepraje. O citlivú Marianne prejaví záujem plukovník Brandon, ju však očarí mladý John Willoughby.

 • Na svoju minulosť by sme nemali zabúdať. Bez vlastného zážitku sú však pre žiaka dejiny len faktami, dátumami a číslami. Preto sme využili príležitosť vymeniť klasické hodiny dejepisu za zážitkové workshopy, organizované občianskym združením Post Bellum, ktoré umožnilo našim žiakom zažiť niektoré dilemy 20.storočia „na vlastnej koži“. Na našej škole sa uskutočnili dva workshopy:

  17. 12. 2018 IBA SME SA NARODILI

  Workshopu, ktorý trval 4 vyučovacie hodiny, sa zúčastnili II. A a II. B. Žiaci si cez príbehy skutočných ľudí mohli predstaviť slovenskú spoločnosť pred vypuknutím II. SV i počas existencie Slovenského štátu, v ktorom rezonovali pojmy ako antisemitizmus a xenofóbia. Zároveň cez vlastný zážitok si overili silu zavádzajúcich, konšpiračných a mylných informácií, ktoré sa aj dnes šíria sociálnymi sieťami. Žiaci si uvedomili krehkú hranicu medzi pravdivými a nepravdivými informáciami a následky propagandy.

 • Pojem extrémizmus dnes nie je neznámym pojmom. Jeho nárast zaznamenávame najmä medzi mladými. Občianske združenie LIVING MEMORY preto pripravilo v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom projekt pod názvom „V totalitnej spoločnosti svoje šance nezlepšíš“.

  14. decembra 2018 projekt zavítal aj k nám a naši štvrtáci mali možnosť zúčastniť sa prednášky o totalitných režimoch na Slovensku v 20. storočí a následne diskusie o hodnote slobody. Videli ukážky praktík totalitných režimov a vypočuli si autentickú výpoveď priameho účastníka komunistického prenasledovania. Pri príležitosti 50. výročia predstavitelia združenia aktuálne zaradili tému: „Rok 1968 a následná normalizácia“, ktorá žiakov podnietila k zamysleniu nad tým, že občania bránili vlastnými telami pred okupačnými tankami aj to málo slobôd, ktoré získali pred okupáciou. Preto dnes, keď žijeme v demokracii a máme neporovnateľne viac slobôd, je povinnosťou nás všetkých sa aktívne zaujímať o spoločenské a politické dianie.

 • Téma boja s rôznymi typmi závislostí – drogami, alkoholom, liekmi, ktoré vedú ku kríze osobnosti sa stala inšpiráciou pre tragikomédiu Ľudia, miesta, veci.

  Žiaci II. A, B, C mali možnosť na doskách Divadla A. Bagara v Nitre dňa 04. 12. sledovať dilemy viacerých pacientov v liečebni pre drogovo závislých. Ťaživosť témy inscenácie nás sprevádzala počas celého predstavenia, zároveň v nás vyvolávala množstvo myšlienok.

  Pre dnešného mladého človeka nesie divadelná hra odkaz v podobe vedomého priznania si vlastného pochybenia a snahy hľadania cesty zo začarovaného kruhu.

 • Dňa 27.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Čisto chlapčenské súťaženie sa nieslo v duchu príjemnej a veselej atmosféry.

  Olympiáda pozostávala z dvoch kôl. V prvom testovom kole preukázali súťažiaci svoje teoretické vedomosti z oblasti ľudských práv a slobôd a občianskych práv a slobôd. V tomto kole sa najlepšie darilo Damiánovi Izakovičovi z II. C, ktorý získal najviac bodov. V druhej časti si súťažiaci pripravili ústny prejav na tému, ktorú si vylosovali. V tejto časti sa najlepšie darilo Ondrejovi Tokošovi z I. C, ktorý nádherne prepojil svoj názor na ľudskoprávnu tematiku s konkrétnymi ukážkami z histórie.

 • V dňoch 26. – 28. októbra 2018 som sa zúčastnila finálového víkendu Florence roka V Spišskej Novej Vsi. Podmienkou dostať sa do finálového víkendu bolo zaregistrovať sa a vyplniť test, ktorý zahŕňal rôzne otázky z ošetrovateľstva, praktických a teoretických vedomostí a taktiež z ošetrovateľských kazuistík. Otázok bolo 30 a vyplniť sme ich mali v čo najkratšom čase. Počet zaregistrovaných účastníkov bol 184 z toho 182 vyplnilo dotazník. Do finálového víkendu postúpilo TOP 20 najlepších študentov a študentiek ošetrovateľstva a odboru diplomovaná všeobecná sestra. Všetci sme boli študenti 3. ročníka.
  V zastúpení škôl to vyzeralo takto: 5 účastníkov z Prešovskej univerzity, 4 boli z Trnavskej univerzity, 3 zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, po jednom účastníkovi mala Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Stredné zdravotnícke školy z Bratislavy, Košíc, Trnavy a Žiliny.

  Som žiačkou 3. ročníka v odbore diplomovaná všeobecná sestra. Postúpila som do TOP 20-tky. Keď mi to oznámili, bola som veľmi prekvapená a šťastná, že tam môžem ísť.
  26. 10. v piatok som cestovala vlakom do Spišskej Novej Vsi.
  V piatok sa uskutočnil uvítací večer, kedy sa nám predstavil sám riaditeľ spoločnosti Pro Care a Svet zdravia, riaditeľ poisťovne Dôvera, Riaditeľ nemocnice SNV a mnoho námestníčok, ktoré nám predstavili svoje nemocnice a polikliniky,

 • Na známosť sa dáva, že aj tento rok máme víťaza v Olympiáde anglického jazyka, ktorý bude reprezentovať našu školu na okresnom kole v Trnave. Víťazke Laure Kelbelovej zo 4.B držíme palce a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemnú atmosféru a súťaživého ducha. Po gramatickom teste, teste zo slovnej zásoby, čítaní s porozumením a počúvaní s porozumením nám poradie pekne zamiešal ústny prejav žiakov. Druhé miesto obsadila Diana Potisková, 3.G a tretie miesto išlo do 2.C Martinke Gajdošíkovej.

  PS: Angličtina otvára mnoho dverí :). Je lepšie byť pripravení.

 • Blahoželáme úspešným riešiteľom informatickej on-line súťaže iBobor. Spomedzi 21 súťažiacich ich uspelo práve týchto 5: Barbora Holeková, I. C; Patrícia Hincová, II. B; Martina Gajdošíková, II. C; Samuel Velšic, II. G a Martin Valábek, III. C.

 • Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Hodina deťom podporí viac ako 27.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku.

  Aj tento rok sa naši žiaci z triedy II.B a III.A zapojili do zbierky Hodina deťom v jubilejnom 20.ročníku.

  V slnečnom jesennom počasí 9.novembra 2018 rozdávali okrem veselých odznakov Huga aj úsmevy a skvelú náladu všetkým dobrým ľudom, ktorí boli ochotní prispieť na pomoc deťom Slovenska. V uliciach Trnavy do žltých pokladničiek spoločne vyzbierali 415,75 euro.

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
  Daxnerova 6
  TRNAVA
  917 92
 • +421 33 5914133 - spojovateľka
  +421 33 5914140 - fax